ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ 06 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2565 30 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่2) 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 24 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 65
วีดีทัศน์นำเสนอด้านคุณภาพผู้เรียน
วีดีทัศน์นำเสนอด้านการบริหารจัดการศึกษา
วีดีทัศน์นำเสนอด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วีดีทัศน์นำเสนอ 5 เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานวิชาการ
งานวัดผล
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
งานทะเบียนนักเรียน
rpr online learning
obec line
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
งานพัฒนาการเรียนรู้
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน