กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงทะเบียนส่งข้อมูลและเอกสารการโอนเงิน
ตารางการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1
ตารางการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2
พิมพ์ใบชำระค่าเทอม
การลาของข้าราชการครูการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อผูกพันด้านการเงิน
คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้
คําสั่งย้ายลักษณะใด ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ