ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ห้อง ICT ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
รหัสประจำตัว รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66