ผลงานคุณครูยอดขวัญ  เขตใหญ่
ผลงาน
การพัฒนาและการใช้แบบฝึกอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   อ่านบทคัดย่อ